Kredit za avtomobil

Na našem prodajnem mestu odobravamo tudi kredit za avtomobil. Več o kreditih, ki so na voljo, si lahko prebereš v novici.

Pri nas lahko sklenete več vrst kreditov:

GAS KREDIT – BASIC – min. 3.000,00 EUR maks. 7.500,00 EUR
GAS KREDIT – PLUS – min. 7.501,00 EUR maks. 10.000,00 EUR
GAS KREDIT – PREMIUM – min. 10.001,00 EUR maks. 15.000,00 EUR
HITRI MINI KREDIT – min. 500,00 EUR maks. 10.000,00
AVTO KREDIT DO 120 MESECEV – min. 5.000,00 EUR
BIANCO KREDIT – min. 400,00 EUR maks. 1.500,00 EUR

 

› GAS KREDIT – BASIC:

Vrsta kredita: namenski avto potrošniški kredit
Znesek kredita: min. 3.000,00 EUR maks. 7.500,00 EUR, minimalna anuiteta znaša 40,00 EUR
Odplačilna doba kredita: do 72 mesecev
Obrestna mera: 7,00 p. a. (fiksna)
Strošek odobritve kredita: 150,00 EUR
Zavarovanje kredita: BREZ ZAVAROVANJA

Namen porabe: namenski kredit za financiranje prodaja motornih vozil in navtičnega programa (motorizirana plovila, motorji, vodni skuterji)

Način odplačila kredita: SEPA direktna bremenitev (SEPA 18-0 DD) za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d. d.
Interkalarne obresti: se ne obračunajo
Minimalni preostanek priliva: 500,00 EUR po odštetih vseh obrokih (priliv = plača/ pokojnina + povračila iz naslova osebnega dohodka v maksimalni višini 250,00 EUR)
Tip stranke: zaposlen ali upokojenec, rezident Republike Slovenije

Značilnosti:

♦ delodajalec je lahko domača ali tuja pravna oseba vendar je obvezno, da ima kreditojemalec transakcijski račun odprt pri rezidenčni banki, kamor tudi prejema osebni dohodek;
♦ nad stranko ni bil začet, traja ali je bil končan osebni stečaj;
♦ delodajalec stranke ni v kakršnemkoli registriranem insolventnem postopku;
♦ v primeru zaposlitve za določen čas, doba kreditiranja ne sme biti daljša od poteka delovnega razmerja;
♦ stranka je državljan Republike Slovenije.

Omejitve:

♦ vozil starejših od 15 let ali z več kot 250.000 prevoženimi kilometri ne financiramo;
♦ v primeru, da je vozilo starejše od 10 let, ima lahko maksimalno prevoženih 225.000 kilometrov;
♦ starost vozila in doba financiranja skupaj ne sme presegati 17 let.

Vlogo za odobritev GAS KREDITA sestavljajo naslednji obrazci in potrdila:

1. Vloga in soglasje za odobritev kredita; vloga se izpolni v spletni aplikaciji, podpiše jo kreditojemalec, sopodpiše jo prodajni svetovalec
2. Izpiske prometa po transakcijskem računu za zadnji mesec (v primeru, da je kreditojemalec komitent Sberbank d. d., izpisek ni obvezni sestavni del kreditne vloge)
3. Kopija zadnje plačilne liste oz. pokojninskega odrezka
4. Kopijo osebnega dokumenta (veljavna osebna izkaznica ali potni list),
5. Kopija kartončka z davčno številko ali katerikoli drug uradni dokument DURS, ki izkazuje davčno številko kreditojemalca,
6. Predračun/račun prodajalca (bančnega kreditnega posrednika) – na računu mora biti navedeno leto prve registracije vozila ter število prevoženih kilometrov,
7. Kopija prometnega dovoljenja vozila, ki je predmet nakupa;
8. Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved na plačo ali pokojnino, v dveh izvodih; podpiše jo kreditojemalec, NI treba potrditi pri delodajalcu
9. Drugo na zahtevo banke.

 

› GAS KREDIT – PLUS

Vrsta kredita: namenski avto potrošniški kredit
Znesek kredita: min. 7.501,00 EUR maks. 10.000,00 EUR, minimalna anuiteta znaša 40,00 EUR
Odplačilna doba kredita: do 72 mesecev
Obrestna mera: 6,50 p. a. (fiksna)
Strošek odobritve kredita: 250,00 EUR
Zavarovanje kredita: BREZ ZAVAROVANJA

Namen porabe: namenski kredit za financiranje prodaja motornih vozil in navtičnega programa (motorizirana plovila, motorji, vodni skuterji)

Način odplačila kredita: SEPA direktna bremenitev (SEPA 18-0 DD) za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d. d.
Interkalarne obresti: se ne obračunajo
Minimalni preostanek priliva: 600,00 EUR po odštetih vseh obrokih (priliv = plača/ pokojnina + povračila iz naslova osebnega dohodka v maksimalni višini 250,00 EUR)
Tip stranke: zaposlen ali upokojenec, rezident Republike Slovenije

Značilnosti:

♦ delodajalec je lahko domača ali tuja pravna oseba vendar je obvezno, da ima kreditojemalec
transakcijski račun odprt pri rezidenčni banki, kamor tudi prejema osebni dohodek;
♦ nad stranko ni bil začet, traja ali je bil končan osebni stečaj;
♦ delodajalec stranke ni v kakršnemkoli registriranem insolventnem postopku;
♦ v primeru zaposlitve za določen čas, doba kreditiranja ne sme biti daljša od poteka delovnega razmerja;
♦ stranka je državljan Republike Slovenije.

Omejitve:

♦ vozil starejših od 15 let ali z več kot 250.000 prevoženimi kilometri ne financiramo;
♦ v primeru, da je vozilo starejše od 10 let, ima lahko maksimalno prevoženih 225.000 kilometrov;
♦ starost vozila in doba financiranja skupaj ne sme presegati 17 let.

Vlogo za odobritev GAS KREDITA sestavljajo naslednji obrazci in potrdila:

1. Vloga in soglasje za odobritev kredita; vloga se izpolni v spletni aplikaciji, podpiše jo kreditojemalec, sopodpiše jo prodajni svetovalec
2. Izpiske prometa po transakcijskem računu za zadnji mesec (v primeru, da je kreditojemalec komitent Sberbank d. d., izpisek ni obvezni sestavni del kreditne vloge)
3. Kopija zadnje plačilne liste oz. pokojninskega odrezka
4. Kopijo osebnega dokumenta (veljavna osebna izkaznica ali potni list),
5. Kopija kartončka z davčno številko ali katerikoli drug uradni dokument DURS, ki izkazuje davčno številko kreditojemalca,
6. Predračun/račun prodajalca (bančnega kreditnega posrednika) – na računu mora biti navedeno leto prve registracije vozila ter število prevoženih kilometrov,
7. Kopija prometnega dovoljenja vozila, ki je predmet nakupa;
8. Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved na plačo ali pokojnino, v dveh izvodih; podpiše jo kreditojemalec, NI treba potrditi pri delodajalcu
9. Drugo na zahtevo banke.

 

› GAS KREDIT – PREMIUM

Vrsta kredita: namenski avto potrošniški kredit
Znesek kredita: min. 10.001,00 EUR maks. 15.000,00 EUR, minimalna anuiteta znaša 40,00 EUR
Odplačilna doba kredita: do 72 mesecev
Obrestna mera: 6,20 p. a. (fiksna)
Strošek odobritve kredita: 300,00 EUR
Premija za tveganje: 1,50 % od zneska kredita
Zavarovanje kredita: BREZ ZAVAROVANJA

Namen porabe: namenski kredit za financiranje prodaja motornih vozil in navtičnega programa (motorizirana plovila, motorji, vodni skuterji)
Način odplačila kredita: SEPA direktna bremenitev (SEPA 18-0 DD) za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d. d.
Interkalarne obresti: se ne obračunajo
Minimalni preostanek priliva: 700,00 EUR po odštetih vseh obrokih (priliv = plača/ pokojnina + povračila iz naslova osebnega dohodka v maksimalni višini 250,00 EUR)
Tip stranke: zaposlen ali upokojenec, rezident Republike Slovenije

Značilnosti:

♦ delodajalec je lahko domača ali tuja pravna oseba vendar je obvezno, da ima kreditojemalec
transakcijski račun odprt pri rezidenčni banki, kamor tudi prejema osebni dohodek;
♦ nad stranko ni bil začet, traja ali je bil končan osebni stečaj;
♦ delodajalec stranke ni v kakršnemkoli registriranem insolventnem postopku;
♦ v primeru zaposlitve za določen čas, doba kreditiranja ne sme biti daljša od poteka delovnega
razmerja;
♦ stranka je državljan Republike Slovenije.

Omejitve:

♦ vozil starejših od 15 let ali z več kot 250.000 prevoženimi kilometri ne financiramo;
♦ v primeru, da je vozilo starejše od 10 let, ima lahko maksimalno prevoženih 225.000 kilometrov;
♦ starost vozila in doba financiranja skupaj ne sme presegati 17 let.

 

Vlogo za odobritev GAS KREDITA sestavljajo naslednji obrazci in potrdila:

1. Vloga in soglasje za odobritev kredita; vloga se izpolni v spletni aplikaciji, podpiše jo kreditojemalec, sopodpiše jo prodajni svetovalec
2. Izpiske prometa po transakcijskem računu za zadnji mesec (v primeru, da je kreditojemalec komitent Sberbank d. d., izpisek ni obvezni sestavni del kreditne vloge)
3. Kopija zadnje plačilne liste oz. pokojninskega odrezka
4. Kopijo osebnega dokumenta (veljavna osebna izkaznica ali potni list),
5. Kopija kartončka z davčno številko ali katerikoli drug uradni dokument DURS, ki izkazuje davčno številko kreditojemalca,
6. Predračun/račun prodajalca (bančnega kreditnega posrednika) – na računu mora biti navedeno leto prve registracije vozila ter število prevoženih kilometrov,
7. Kopija prometnega dovoljenja vozila, ki je predmet nakupa;
8. Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved na plačo ali pokojnino, v dveh izvodih; podpiše jo kreditojemalec, NI treba potrditi pri delodajalcu
9. Drugo na zahtevo banke.

 

› HITRI MINI KREDIT

Vrsta kredita: namenski potrošniški kredit
Znesek kredita: min. 500,00 EUR maks. 10.000,00 EUR
Odplačilna doba kredita: do 60 mesecev
Obrestna mera: 7,50 p. a. (fiksna)
Strošek odobritve kredita: 1,5 % od zneska kredita, min 40,00 EUR
Zavarovanje kredita: skladu z veljavno Generalno polico pri Zavarovalnici Triglav – v odvisnosti od
odplačilne dobe kredita

Namen porabe: namenski kredit za financiranje v okviru dejavnosti kreditnega posrednika
Način odplačila kredita: SEPA direktna bremenitev (SEPA 18-0 DD) za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d. d.
Interkalarne obresti: se ne obračunajo
Tip stranke: zaposlen ali upokojenec

Posebnosti – državljani RS, zaposleni pri podjetju s sedežem v Sloveniji:
– Poleg skrčene dokumentacije morajo kreditojemalci predložiti dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca (pogodba o zaposlitvi ali drug dokument) – če je presežen kreditni limit v višini 5.000,00 EUR;

Ugotavljanje kreditne sposobnosti:

Hiter in ugoden kredit za avtomobil

 

Posebnosti – nedržavljani, zaposleni pri podjetju s sedežem v Sloveniji:
– kreditojemalci, ki niso državljani RS morajo imeti stalno prebivališče v RS ter morajo biti zaposleni pri delodajalcu s sedežem v RS najmanj za čas trajanja kredita;
– skupni znesek stanja dolga iz vseh odobrenih in neodplačanih HITRI MINI kreditov ne sme presegati 5.000,00 EUR;
– poleg skrčene dokumentacije morajo kreditojemalci predložiti dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca (pogodba o zaposlitvi ali drug dokument) in Dovoljenje za stalno prebivanje;
– seštevek priliva iz naslova plače in zneska za povračilo stroškov v zvezi z delom, je najmanj v višini 700,00 EUR;
– maksimalna skupna mesečna obremenitev kreditojemalca iz HITRIH MINI kreditov je 20% priliva iz naslova plače in povračila stroškov v zvezi z delom, nakazanega na TRR s strani kreditojemalčevega delodajalca;
– obvezni dokument je tudi plačilna lista, ki jo je kreditojemalec prejel v preteklem oziroma predpreteklem mesecu in iz katere je razvidno nakazilo plače, s tem da mora biti s plačilne liste razvidno nakazilo plače na TRR.

Posebnosti – zaposleni pri delodajalcu s sedežem na območju članice EU:
♦ so zaposleni pri delodajalcu, ki ima sedež na območju države članice EU;
♦ prejemajo plačo v EUR na TRR, odprt pri banki ali hranilnici s sedežem v RS;
♦ seštevek priliva iz naslova plače in zneska za povračilo stroškov v zvezi z delom, je najmanj v višini 700,00 EUR;
♦ obvezni dokument je tudi plačilno listo, ki jo je kreditojemalec prejel v preteklem oziroma predpreteklem mesecu in iz katere je razvidno nakazilo plače, s tem da mora biti s plačilne liste razvidno nakazilo plače na TRR.

Dodatne zahteve za odobritev kredita:

♦ v primeru zaposlitve kreditojemalca za določen čas, doba kreditiranja ne sme biti daljša od poteka delovnega razmerja; dobo zaposlitev za določen čas izjavi kreditojemalec na Vlogi za odobritev kredita,
♦ stranka ni mlajša od 18 let,
♦ delodajalec ni v stečajnem postopku ali prisilni poravnavi,
♦ stranka mora ob podpisu Vloge za odobritev kredita banki oziroma kreditnemu posredniku na vpogled predložiti bančno kartico, iz katere je razvidna številka transakcijskega računa (TRR) in na katerega prejema mesečni dohodek (plača ali pokojnina), iz katerega se bo odplačeval kredit – SEPA DD (direktna obremenitev); Za pravilnost podatka o številki TRR, ki ga stranka navede na Vlogi za odobritev kredita, je zadolžena oseba, ki identificira stranko (kreditni posrednik).
♦ je na podlagi opravljene poizvedbe banke v SISBON razvidno, da:

– kreditojemalec nima aktivnih negativnih dogodkov,
– ob odobritvi kredita ni v postopku osebnega stečaja,


Dokumentacija*:

1. Vloga in soglasje za odobritev kredita; vloga se izpolni v spletni aplikaciji, podpiše jo kreditojemalec, sopodpiše jo prodajni svetovalec – pogodbeni partner;
2. Izpiske prometa po transakcijskem računu za zadnji mesec (v primeru da je kreditojemalec komitent Sberbank d.d., izpisek ni obvezni sestavni del kreditne vloge);
3. Plačilna lista za zadnji mesec*;
4. Kopijo osebnega dokumenta (veljavna osebna izkaznica ali potni list);
5. Dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca (pogodba o zaposlitvi ali drug dokument) – odvisno od tipa stranke in višine zneska kredita;
6. Kopija kartončka z davčno številko ali katerikoli drug uradni dokument DURS, ki izkazuje davčno številko kreditojemalca (na zahtevo banke);
7. Predračun/račun prodajalca (bančnega kreditnega posrednika);
8. Drugo na zahtevo banke.

* Plačilna lista NI več obvezen dokument razen v primeru, ko iz bančnega izpiska ni jasno razvidno, da gre za priliv iz
naslova plače na način, da je ob prilivu kot namen nakazila zapisano PLAČA, OSEBNI DOHODEK, REDNO DELO
ali SALA. V kolikor iz priloženega dokumenta ni razviden namen nakazila je sestavni del kreditne dokumentacije
obvezna tudi plačilna lista kreditojemalca s tem, da mora biti z bančnega izpiska razvidno nakazilo plače na TRR,
ustrezno znesku za izplačilo plače iz priložene plačilne liste. (ne velja za tuje državljane ali kreditojemalce, ki so
zaposleni pri tujem delodajalcu).

 

› AVTO KREDIT DO 120 MESECEV

Vrsta kredita: namenski potrošniški kredit
Znesek kredita: min. 5.000,00 EUR, minimalna anuiteta znaša 40,00 EUR
Odplačilna doba kredita: do 120 mesecev
Obrestna mera: 6m EURIBOR + 4,75% p. a. (variabilna)
Strošek odobritve kredita: 1,25% od zneska kredita (min. 45,00 EUR, max. 135,00 EUR)
Zavarovanje kredita: krediti bodo zavarovani pri Zavarovalnici Triglav, d.d. v skladu z veljavno Generalno polico (v odvisnosti od dobe financiranja)

Namen porabe: namenski kredit za financiranje prodaja motornih vozil in navtičnega programa (motorizirana plovila, motorji, vodni skuterji)
Način odplačila kredita: upravno izplačila prepoved (UIP), potrebno potrdilo delodajalca
Tip stranke: zaposlen ali upokojenec, rezident Republike Slovenije

Ugotavljanje kreditne sposobnosti:

33% povprečne neto plače/pokojnine (do max 55%-> odvisno od višine neto plače) v zadnjih treh mesecih,
zmanjšana za odtegljaje iz naslova kreditov, leasingov in preživnin, pod pogojem, da po vseh odbitkih
stranki ostane najmanj znesek v višini zakonsko določene minimalne neto plače – 613,67 EUR.

Značilnosti:
♦ nad stranko ni bil začet, traja ali je bil končan osebni stečaj;
♦ delodajalec stranke ni v kakršnemkoli registriranem insolventnem postopku;
♦ v primeru zaposlitve za določen čas, doba kreditiranja ne sme biti daljša od poteka delovnegarazmerja;
♦ stranka je državljan Republike Slovenije.

Omejitve:
♦ Če je kreditojemalec zaposlen v malem podjetju (specifikacija Gvin) oz. pri samostojnem podjetniku je doba financiranja lahko maksimalno 96 mesecev. Predložiti pa mora izpisek prometa po transakcijskem računu za zadnjih šest (6) mesecev.

Vlogo za odobritev AVTO KREDITA sestavljajo naslednji obrazci in potrdila:

1. Vloga in soglasje za odobritev kredita; vloga se izpolni v spletni aplikaciji, podpiše jo kreditojemalec, sopodpiše jo prodajni svetovalec
2. Izpiske prometa po transakcijskem računu za zadnje tri (3) mesece (v primeru, da je kreditojemalec komitent Sberbank d. d., izpiski niso obvezni sestavni del kreditne vloge)
3. Kopija zadnjih treh plačilnih list oz. pokojninskega odrezka ali potrdilo delodajalca
4. Dokument, ki izkazuje status zaposlitve (določen/nedoločen čas) – v primeru, da stranka NE prinese potrdila delodajalca,
5. Kopijo osebnega dokumenta (veljavna osebna izkaznica ali potni list),
6. Kopija kartončka z davčno številko ali katerikoli drug uradni dokument DURS, ki izkazuje davčno številko kreditojemalca,
7. Predračun/račun prodajalca (bančnega kreditnega posrednika) – na računu mora biti navedeno leto prve registracije vozila ter število prevoženih kilometrov,
8. Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved na plačo ali pokojnino, v dveh izvodih; podpiše jo kreditojemalec in jo potrdi pri delodajalcu
9. Drugo na zahtevo banke.

 

› BIANCO KREDIT

Vrsta kredita: namenski potrošniški kredit
Znesek kredita: min. 400,00 EUR maks. 1.500,00 EUR
Odplačilna doba kredita: od 6 mesecev do 24 mesecev
Obrestna mera: 8,90 p. a. (fiksna)
Strošek odobritve kredita: 5,00 % od zneska kredita
Zavarovanje kredita: skladu z veljavno Generalno polico pri Zavarovalnici Triglav – v odvisnosti od odplačilne dobe kredita

Namen porabe: namenski kredit za financiranje v okviru dejavnosti kreditnega posrednika
Način odplačila kredita: SEPA direktna bremenitev (SEPA 18-0 DD) za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d. d.
Interkalarne obresti: se ne obračunajo
Tip stranke: zaposlen ali upokojenec, rezident Republike Slovenije

Ugotavljanje kreditne sposobnosti:

♦ je priliv iz naslova plače na TRR najmanj 600,00 EUR, če je kreditojemalec zaposlen, oziroma
priliv iz naslova pokojnine na TRR najmanj 500,00 EUR, če je kreditojemalec upokojenec, kar
kreditojemalec navede na vlogi za odobritev kredita.

Dodatni pogoji za odobritev kredita:

♦ v primeru zaposlitve kreditojemalca za določen čas, doba kreditiranja ne sme biti daljša od potekadelovnega razmerja; dobo zaposlitev za določen čas izjavi kreditojemalec na Vlogi za odobritev kredita,
♦ stranka ni mlajša od 26 let,
♦ stranka je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
♦ delodajalec ni v stečajnem postopku ali prisilni poravnavi,
♦ stranka mora ob podpisu Vloge za odobritev kredita banki oziroma kreditnemu posredniku na vpogled predložiti bančno kartico, iz katere je razvidna številka transakcijskega računa (TRR) in na katerega prejema mesečni dohodek (plača ali pokojnina), iz katerega se bo odplačeval kredit – SEPA DD (direktna obremenitev); Za pravilnost podatka o številki TRR, ki ga stranka navede na Vlogi za odobritev kredita, je zadolžena oseba, ki identificira stranko (kreditni posrednik).
♦ je na podlagi opravljene poizvedbe banke v SISBON razvidno, da:

– kreditojemalec nima aktivnih negativnih dogodkov,
– kreditojemalec v obdobju zadnjih 24 mesecev ni imel negativnih dogodkov iz naslova plačevanja kreditnih obveznosti ali obveznosti iz limitov,
– je imel kreditojemalec v obdobju zadnjih 24 mesecev največ en negativni dogodek, ki ni iz naslova plačevanja kreditnih obveznosti ali obveznosti iz limitov,
– je imel kreditojemalec v obdobju zadnjih 24 mesecev vsaj en aktiven posel iz kredita ali izrednega limita;
– ob odobritvi kredita ni v postopku osebnega stečaja,

Dokumentacija:

1. Vloga za odobritev kredita; vloga se izpolni v spletni aplikaciji, podpiše jo kreditojemalec, sopodpiše jo prodajni svetovalec;
2. Kopijo osebnega dokumenta (veljavna osebna izkaznica ali potni list),
3. Kopija kartončka z davčno številko ali katerikoli drug uradni dokument DURS, ki izkazuje davčno številko kreditojemalca (na zahtevo banke);
4. Predračun/račun prodajalca (bančnega kreditnega posrednika);
5. Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved na plačo ali pokojnino, v dveh izvodih; podpiše jo kreditojemalec. NI potrebno potrditi pri delodajalcu;
6. Drugo na zahtevo banke.

Sberbank banka

https://www.sberbank.si/

Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana. Identifikacijska št. SI 41561767. Matična št. 5496527. Družba je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, št.vložka: 1/26467/00. IBAN: SI56 3090 9009 1000 083. Osnovni kapital znaša 133.140.393,84 EUR.